Informacja o szacunkowej ilości drewna do pozyskania w 2019 roku

Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania w planowanych zabiegach ochronnych i przeznaczonego do sprzedaży w 2019 roku
w Świętokrzyskim Parku Narodowym

według poniższej specyfikacji

Szacunkowa ilość drewna przewidziana do pozyskania i przeznaczona do sprzedaży
w 2019 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym
Sortymenty / gatunkiMasa grubizny w (m3)
Drewno wielkowymiarowe W0Gatunki iglaste3 009,00
Gatunki liściaste0
Razem3 009,00
Drewno średniowymiarowe                 S2Gatunki iglaste464,00
Gatunki liściaste0
Razem464,00
Drewno średniowymiarowe                     S4Gatunki iglaste872,00
Gatunki liściaste0
Razem872,00
Łączna ilość grubizny w ( m3 )4 345,00

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania w planowanych zabiegach ochronnych i przeznaczonego do sprzedaży w 2019 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Sprzedaży drewna z Obwodu Ochronnego Dąbrowa W0 So – ogłoszenie o wyborze

Protokół nr D-5/2019 z otwarcia ofert w dniu 22-01-2019 II pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym z Obwodu Ochronnego Dąbrowa W0 So

Ogłoszenie II o sprzedaży drewna Dąbrowa W0 So

OP.641.5.2019.ŁP

OGŁOSZENIE

Dąbrowa W0 So

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Dąbrowa.

  1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:
Lp.

 

 

Lokalizacja

O.O. Dąbrowa

 

Rodzaj

 

 

Sortyment

 

 

Masa

(m3)

 

Cena wyjściowa

zł/netto

 

Wartość wyjściowa

zł/netto

 

1.32bSoWB011,31174,71228,87
2.32a,b,c,dSoWB0251,28213,4210 944,18
3.32a,b,c,dSoWC01206,76152,5231 535,04
4.32a,b,c,dSoWC02311,79181,5556 605,47
5.32cSoWC031,25209,43261,79
6.32a,b,cSoWD17,79114,96895,54
7.32a,b,cSoWD23,68126,34464,93
Ogółemx

x

583,86x100 935,82

(więcej…)

Sprzedaży drewna Chełmowa Góra W0 So – ogłoszenie o wyborze

Protokół nr D-4/2019 z otwarcia ofert w dniu 15-01-2019 II pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym z Obwodu Ochronnego Chełmowa Góra WO So

Ogłoszenie II o sprzedaży drewna Chełmowa Góra W0 So

OP.641.7.2019.ŁP

OGŁOSZENIE

Chełmowa Góra W0 So

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

  1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny
    loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:
Lp.

 

 

Lokalizacja

O.O. Chełmowa Góra

 

Rodzaj

 

 

Sortyment

 

 

Masa

(m3)

 

Cena wyjściowa

zł/netto

 

Wartość wyjściowa

zł/netto

 

1.5c

 

SoWC01

 

143,26

 

152,52

 

21 850,02

 

2.5cSoWC02

 

149,99

 

181,55

 

27 230,68

 

3.5cSoWC03

 

1,35

 

209,43

 

282,73

 

4.5cSoWD1

 

24,15

 

114,96

 

2 776,28

 

5.5cSoWD2

 

11,43

 

126,34

 

1 444,07

 

6.5cSoWD3

 

1,35

 

138,86

 

187,46

 

Ogółemx

x

331,53x53 771,24

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT. (więcej…)

Ogłoszenie II o sprzedaży drewna Dąbrowa W0 So

OP.641.5.2019.ŁP

OGŁOSZENIE

Dąbrowa W0 So

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Dąbrowa.

  1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny
    loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:
Lp.

 

 

Lokalizacja

O.O. Dąbrowa

 

Rodzaj

 

 

Sortyment

 

 

Masa

(m3)

 

Cena wyjściowa

zł/netto

 

Wartość wyjściowa

zł/netto

 

1.32bSoWB011,31174,71228,87
2.32a,b,c,dSoWB0251,28213,4210 944,18
3.32a,b,c,dSoWC01206,76152,5231 535,04
4.32a,b,c,dSoWC02311,79181,5556 605,47
5.32cSoWC031,25209,43261,79
6.32a,b,cSoWD17,79114,96895,54
7.32a,b,cSoWD23,68126,34464,93
Ogółemx

x

583,86x100 935,82

 Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT. (więcej…)