Sprzedaż drewna Chełmowa Góra W0 So – ogłoszenie o wyborze

Protokół nr D-3/2019 z otwarcia ofert w dniu 04-01-2019 pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym z Obwodu Ochronnego Chełmowa Góra W0 So

Sprzedaż drewna Dąbrowa W0 So – ogłoszenie o wyborze

Protokół nr D-2/2019 z otwarcia ofert w dniu 04-01-2019 pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym z Obwodu Ochronnego Dąbrowa WO So

Sprzedaż drewna Chełmowa Góra W0 Jd – ogłoszenie o wyborze

Protokół nr D-1/2019 z otwarcia ofert w dniu 04-01-2019 pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym z Obwodu Ochronnego Chełmowa Góra WO Jd