Ogłoszenie II o sprzedaży drewna Dąbrowa W0 So

OP.641.5.2019.ŁP

OGŁOSZENIE

Dąbrowa W0 So

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Dąbrowa.

  1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:
Lp.

 

 

Lokalizacja

O.O. Dąbrowa

 

Rodzaj

 

 

Sortyment

 

 

Masa

(m3)

 

Cena wyjściowa

zł/netto

 

Wartość wyjściowa

zł/netto

 

1.32bSoWB011,31174,71228,87
2.32a,b,c,dSoWB0251,28213,4210 944,18
3.32a,b,c,dSoWC01206,76152,5231 535,04
4.32a,b,c,dSoWC02311,79181,5556 605,47
5.32cSoWC031,25209,43261,79
6.32a,b,cSoWD17,79114,96895,54
7.32a,b,cSoWD23,68126,34464,93
Ogółemx

x

583,86x100 935,82

(więcej…)

Sprzedaży drewna Chełmowa Góra W0 So – ogłoszenie o wyborze

Protokół nr D-4/2019 z otwarcia ofert w dniu 15-01-2019 II pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym z Obwodu Ochronnego Chełmowa Góra WO So