Dzierżawa gruntów rolnych

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 na dzierżawę gruntów rolnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Organizator przetargu: Świętokrzyski  Park  Narodowy zwany dalej ŚPN

Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

  1. 1. Przedmiot przetargu

 

1.1  Nieruchomości ,,Klonów” złożone z :

       GRUNTY ROLNE:

  • Pastwisko   V   = 0,92 ha
  • Sad – Ps V    = 0,22 ha
  • Rola V   = 1,62 ha
  • Rola VI  = 0,73 ha
  • Łąka VI  = 1,03 ha
  • Razem   = 4,52 ha

(więcej…)