Dzierżawa gruntów rolnych

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

na dzierżawę gruntów rolnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego Organizator przetargu: Świętokrzyski  Park  Narodowy zwany dalej ŚPN

Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna) (więcej…)