NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA PARKU NARODOWEGO

Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. poz. 839), Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko:
DYREKTORA WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO (sygn: K/PN/6/19)

Ogłoszenie

Prace pielęgnacyjno-ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Ogłoszenie nr 574261-N-2019 z dnia 2019-07-17 r.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Numer referencyjny: OP.282.25.2019.LS

Ogłoszenie UZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z złącznikami

Wzory załączników do wypełnienie


2019-07-26

Informacja z otwarcia ofert


2019-08-06

Zawiadomienie o wyborze oferty

NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA PARKU NARODOWEGO

NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA PARKU NARODOWEGO

Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. poz. 839), Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko:
DYREKTORA MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO (sygn: K/PN/5/19)

Ogłoszenie

Dzierżawa terenu o pow. 1529 m2/0.1529 ha, położonego w Nowej Słupi w dniach 16-18 sierpień 2019

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM  – LICYTACJA PUBLICZNA

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza przetarg publiczny w formie przetargu ustnego nieograniczonego – licytacji publicznej na: dzierżawę terenu o pow.1529 m2/0.1529 ha, położonego  w Nowej Słupi którego jest użytkownikiem wieczystym potwierdzonym wpisem w Księdze Wieczystej pod nr KI10/00046558/0 na okres od 16 sierpień 2019 r. do 18 sierpień 2019r. włącznie.

  1. Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa terenu o pow.  1529 m2 zlokalizowanego pod adresem geodezyjnym :Województwo świętokrzyskie, Powiat kielecki

Jednostka ewidencyjna 260413_4 Nowa Słupia – miasto

Obręb :  0001 NOWA SŁUPIA, Nr działki 1193/1

Dla działki nr 1193/1 prowadzona jest KW KI10/00046558/0    przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

  1. Przeznaczenie dzierżawionej nieruchomości

Działka funkcjonująca dotychczas jako parking  – utwardzona, brukowana zlokalizowana bezpośrednio przy drodze publicznej (ulica Świętokrzyska) i głównym szlaku turystycznym Łysogór, którym rocznie przemieszcza się 120 – 200 tysięcy turystów –  ma służyć obsłudze ruchu turystycznego pieszego, rowerowego, działalności handlowej, gastronomicznej, edukacyjnej, sportowej lub usługowej za wyjątkiem obrotu napojami alkoholowymi, z wykorzystaniem infrastruktury nie związanej trwale z gruntem (stoiska przenośne, namioty handlowe, pojazdy typu kamper, foodtrack itp.)

  1. Termin oględzin

Oględzin można dokonać od poniedziałku do piątku w dni robocze począwszy od daty ogłoszenia przetargu do czasu jego otwarcia. Oględziny z obecnością przedstawiciela wydzierżawiającego należy zgłosić pod numerem telefonu 41 3115106 wew.17.

  1. Okres dzierżawy

Okres dzierżawy to okres od 16 sierpień 2019 r. do 18 sierpień 2019 r.  włącznie.

Ogłoszenie

Zał. nr 1 – Wzór umowy

Zał. Nr 2 – Klauzula RODO

Zał. Nr 3 – Regulamin przetargu

Zał. Nr 4 – Graficzna wizualizacja przedmiotu przetargu – licytacji


2019-07-30

Informacja o wyniku przetargu

NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA PARKU NARODOWEGO

Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. poz. 839), Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko:

DYREKTORA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO (sygn: K/PN/4/19)

Ogłoszenie

Pakiet ubezpieczeń dla ŚPN

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty  cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, NNW kierowcy i pasażera , autocasco.
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej  z tytułu prowadzonej działalności oraz  posiadanego mienia.
(więcej…)