Instrukcja korzystania z BIP

Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Parku Narodowego został zaprojektowany zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 01.112.1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 02.67.619).

Nawigacja po stronach biuletynu odbywa się za pomocą menu umieszczonego po lewej stronie. Aby wejść na określoną stronę, należy najechać na jej nazwę kursorem myszy i kliknąć lewym przyciskiem myszy.