Białowieski Park Narodowy poszukuje pracownika Posterunku Straży Parku

Opis stanowiska:

 • zatrudnienie na stanowisku: Komendant Straży Parku
 • forma umowy: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

Od naszych przyszłych pracowników oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego z minimum 3-letnim doświadczeniem w Służbie Parku Narodowego lub Straży Parku;
 • wykształcenia średniego z minimum 5-letnim doświadczeniem w Służbie Parku Narodowego lub Straży Parku;
 • posiadania obywatelstwa polskiego;
 • ukończenia 21 lat;
 • pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • pełni praw publicznych;
 • nienagannej opinii właściwego miejscowo Komendanta Policji;
 • odpowiedniego stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem lekarskim i orzeczeniem psychologicznym;
 • niekaralności za przestępstwa;
 • znajomości topografii Białowieskiego Parku Narodowego;
 • sumienności i uczciwości;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • pożądana znajomość języka obcego.

więcej informacji na https://bpn.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=234&Itemid=248