Dzierżawa 10 miejsc handlowych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  USTNYM NA DZIERŻAWĘ 10 MIEJSC HANDLOWYCH W OKRESIE OD DNIA 01 KWIETNIA 2023 ROKU DO 30 LISTOPADA 2023 ROKU KAŻDE O POW. 4 M2

Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

Przedmiot przetargu

– Przedmiotem dzierżawy są :

1. Miejsca handlowe o powierzchni dzierżawionej 4 m2 (2m x 2m), przy czym stół do prowadzenia drobnej działalności handlowej powinien posiadać wymiary 2 metry długości i 1 metr szerokości. Miejsca oznaczone cyfrą 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, znajdują się na działce 2039/4  przy drodze powiatowej na wzgórzu ŚWIĘTY KRZYŻ zgodnie z załączoną mapą i wizualizacją na zdjęciu satelitarnym.

2. Nieruchomość położona jest na wzgórzu Św. Krzyż, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej relacji Huta Szklana – Św. Krzyż przy tzw. „małym rondzie”, obręb Nowa Słupia gmina Nowa Słupia, pod adresem geodezyjnym:

Województwo: świętokrzyskie

Powiat : kielecki

Jednostka ewidencyjna: 260413_4 Nowa Słupia

Obręb: 0001 NOWA SŁUPIA

Nr działki: 2039/4

dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI10/00045301/7.

Ogłoszenie

Załączniki:

Regulamin przetargu

Klauzula RODO

Wzór umowy

Mapa poglądowa


2023-03-22

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Powiązane: