Dzierżawa gruntów rolnych – Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg na dzierżawę gruntów rolnych pt. ,,Klonów” o pow. 4,52 ha położonych na działkach nr 580, 581 w gminie Łączna, obręb Klonów zakończył się wynikiem pozytywnym. Do udziału w postępowaniu przetargowym – licytacji ustnej wyznaczonej na dzień 30.03.2018 r. na godzinę 1100 dopuszczony został jeden uczestnik. Wywoławcza cena opłaty za dzierżawę gruntu rolnego wynosiła 3436,16 zł. Uczestnik przetargu Pan Dariusz Zbroszczyk zaproponował najwyższą cenę rocznych opłat w wysokości 3470,52 złotych, a wysokość ta została trzykrotnie wywołana po ustaniu zgłoszenia. Przetarg wygrał Pan Dariusz Zbroszczyk, zam. Klonów, 26-140 Łączna.

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg na dzierżawę gruntów rolnych pt. ,,Psary Kąty 99” o pow. 3,99 ha położonych na działce nr 533/2 w gminie Bodzentyn, obręb Psary Kąty zakończył się wynikiem pozytywnym. Do udziału w postępowaniu przetargowym – licytacji ustnej wyznaczonej na dzień 30.03.2018 r. na godzinę 1100 dopuszczony został jeden uczestnik. Wywoławcza cena opłaty za dzierżawę gruntu rolnego wynosiła 2662,30 zł. Uczestnik przetargu Pan Marian Pajdo zaproponował najwyższą cenę rocznych opłat w wysokości 2688,92 złotych, a wysokość ta została trzykrotnie wywołana po ustaniu zgłoszenia. Przetarg wygrał Pan Marian Pajdo, zam. Psary Katy 100, 26-010 Bodzentyn.

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg na dzierżawę gruntów rolnych pt. ,,Psary Kąty 72” o pow. 4,63 ha położonych na działkach nr 194, 195 w gminie Bodzentyn, obręb Psary Kąty zakończył się wynikiem pozytywnym. Do udziału w postępowaniu przetargowym – licytacji ustnej wyznaczonej na dzień 30.03.2018 r. na godzinę 1100 dopuszczony został jeden uczestnik. Wywoławcza cena opłaty za dzierżawę gruntu rolnego wynosiła 3191,94 zł. Uczestnik przetargu Pan Dariusz Skiba, reprezentowany przez pełnomocnika Panią Nadię Skiba, zaproponował najwyższą cenę rocznych opłat w wysokości 3223,86 złotych, a wysokość ta została trzykrotnie wywołana po ustaniu zgłoszenia. Przetarg wygrał Pan Dariusz Skiba, zam. Grabowa , 26-010 Bodzentyn.

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg na dzierżawę gruntów rolnych pt. ,,Wola Szczygiełkowa” o pow. 1,62 ha położona na działce nr 734w gminie Bodzentyn, obręb Wola Szczygiełkowa zakończył się wynikiem negatywnym. Do przetargu ustnego licytacji wyznaczonej na dzień 30.03.2018 r. na godzinę 1100 nie przystąpił żaden uczestnik. Wywoławcza cena opłaty za dzierżawę gruntu rolnego wynosiła 1080,16 zł.

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg na dzierżawę gruntów rolnych pt. ,,Bodzentyn” o pow. 3,10 ha położonych na działkach nr 3281 i 2467 w gminie Bodzentyn, obręb Bodzentyn zakończył się wynikiem negatywnym. Do przetargu ustnego licytacji wyznaczonej na dzień 30.03.2018 r. na godzinę 1100 nie przystąpił żaden uczestnik. Wywoławcza cena opłaty za dzierżawę gruntu rolnego wynosiła 2205,85 zł.

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg na dzierżawę gruntów rolnych pt. ,,Wzorki-Grabowa” o pow. 4,11 ha położonych na działce nr 4336/3 w gminie Bodzentyn, obręb Celiny-Podgórze zakończył się wynikiem negatywnym. Do przetargu ustnego licytacji wyznaczonej na dzień 30.03.2018 r. na godzinę 1100 nie przystąpił żaden uczestnik. Wywoławcza cena opłaty za dzierżawę gruntu rolnego wynosiła 2833,45 zł

 

Z poważaniem:

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: