Dzierżawa parkingu o pow. 1529 m2 położonego w Nowej Słupi – ogłoszenie o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski  Park  Narodowy  z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg na  dzierżawę nieruchomości   położonej w Nowej Słupi  o pow. 1529 m 2  stanowiącej  na gruncie parking  zakończył się wynikiem negatywnym albowiem nikt nie przystąpił do przetargu ustnego- licytacji , której termin wyznaczony był na dzień  11 marca 2013 r.  na godzinę  11.00 Cena wywoławcza rocznej opłaty z tytułu dzierżawy wynosiła  15.228,00 złotych.

Z poważaniem

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Powiązane: