Dzierżawa terenu o pow. 1529 m2/0.1529 ha, położonego w Nowej Słupi w dniach 16-18 sierpień 2019

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM  – LICYTACJA PUBLICZNA

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza przetarg publiczny w formie przetargu ustnego nieograniczonego – licytacji publicznej na: dzierżawę terenu o pow.1529 m2/0.1529 ha, położonego  w Nowej Słupi którego jest użytkownikiem wieczystym potwierdzonym wpisem w Księdze Wieczystej pod nr KI10/00046558/0 na okres od 16 sierpień 2019 r. do 18 sierpień 2019r. włącznie.

  1. Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa terenu o pow.  1529 m2 zlokalizowanego pod adresem geodezyjnym :Województwo świętokrzyskie, Powiat kielecki

Jednostka ewidencyjna 260413_4 Nowa Słupia – miasto

Obręb :  0001 NOWA SŁUPIA, Nr działki 1193/1

Dla działki nr 1193/1 prowadzona jest KW KI10/00046558/0    przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

  1. Przeznaczenie dzierżawionej nieruchomości

Działka funkcjonująca dotychczas jako parking  – utwardzona, brukowana zlokalizowana bezpośrednio przy drodze publicznej (ulica Świętokrzyska) i głównym szlaku turystycznym Łysogór, którym rocznie przemieszcza się 120 – 200 tysięcy turystów –  ma służyć obsłudze ruchu turystycznego pieszego, rowerowego, działalności handlowej, gastronomicznej, edukacyjnej, sportowej lub usługowej za wyjątkiem obrotu napojami alkoholowymi, z wykorzystaniem infrastruktury nie związanej trwale z gruntem (stoiska przenośne, namioty handlowe, pojazdy typu kamper, foodtrack itp.)

  1. Termin oględzin

Oględzin można dokonać od poniedziałku do piątku w dni robocze począwszy od daty ogłoszenia przetargu do czasu jego otwarcia. Oględziny z obecnością przedstawiciela wydzierżawiającego należy zgłosić pod numerem telefonu 41 3115106 wew.17.

  1. Okres dzierżawy

Okres dzierżawy to okres od 16 sierpień 2019 r. do 18 sierpień 2019 r.  włącznie.

Ogłoszenie

Zał. nr 1 – Wzór umowy

Zał. Nr 2 – Klauzula RODO

Zał. Nr 3 – Regulamin przetargu

Zał. Nr 4 – Graficzna wizualizacja przedmiotu przetargu – licytacji


2019-07-30

Informacja o wyniku przetargu

Powiązane: