Dzierżawa terenu o pow. 1529 m2/0.1529 ha, położonego w Nowej Słupi

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie:

Ogłasza przetarg w formie przetargu publicznego, nieograniczonego pisemnego na dzierżawę terenu o pow. 1529 m2/0.1529 ha, położonego w Nowej Słupi którego jest użytkownikiem wieczystym potwierdzonym wpisem w Księdze Wieczystej pod nr KI10/00046558/0 na okres 5 lat.

Przedmiot przetargu: Przedmiotem przetargu jest dzierżawa terenu o pow.  1529 m2 zlokalizowanego pod adresem geodezyjnym :Województwo świętokrzyskie, Powiat kielecki

Jednostka ewidencyjna 260413_4 Nowa Słupia – miasto

Obręb : 0001 NOWA SŁUPIA, Nr działki 1193/1

Dla działki nr 1193/1 prowadzona jest KW KI10/00046558/0 przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Przeznaczenie nieruchomości

Działka funkcjonująca dotychczas jako parking  – utwardzona, brukowana zlokalizowana bezpośrednio przy drodze publicznej (ulica Świętokrzyska) i głównym szlaku turystycznym Łysogór, którym rocznie przemieszcza się 120 – 200 tysięcy turystów –  ma służyć obsłudze ruchu turystycznego pieszego, rowerowego, działalności handlowej, gastronomicznej, edukacyjnej, sportowej lub usługowej z wykorzystaniem infrastruktury nie związanej trwale z gruntem (stoiska przenośne, namioty handlowe, pojazdy typu kamper, foodtrack itp.)

Ogłoszenie

Regulamin

Wzór umowy

Klauzula informacyjna IODO


2019-07-02

Informacja o wyniku przetargu

 

Powiązane: