Dzierżawa terenu o pow. 1529 m2 / 0.1529 ha w Nowej Słupi – parking

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie:

Ogłasza przetarg w formie przetargu nieograniczonego pisemnego na dzierżawę terenu o pow. 1529 m2/0.1529 ha, położonego w Nowej Słupi którego jest użytkownikiem wieczystym potwierdzonym wpisem w Księdze Wieczystej pod nr KI10/00046558/0 na okres 1 roku.

Przedmiot przetargu: Przedmiotem przetargu jest dzierżawa terenu o pow. 1529 m2 zlokalizowanego pod adresem geodezyjnym :

Województwo świętokrzyskie, Powiat kielecki
Jednostka ewidencyjna 260413_4 Nowa Słupia – miasto
Obręb : 0001 NOWA SŁUPIA, Nr działki 1193/1
Dla działki nr 1193/1 prowadzona jest KW KI10/00046558/0 przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ogłoszenie

Załączniki:

Zał. nr 1 – Regulamin przetargu

Zał. Nr 2 – Klauzula RODO

Zał. Nr 3 – Wzór umowy


2022-12-06

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Powiązane: