Informacja o wykazie nieruchomości do najmu i dzierżawy w ŚPN 2011 roku

Informuje się, że wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy w roku 2011 w Świętokrzyskim Parku Narodowym wraz z obowiązującymi informacjami zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz 651) zostanie wywieszony w dn. 28 lutego 2011 r. w siedzibie Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4.

Podania o najem lub dzierżawę nieruchomości wymienionych w wykazie, należy składać w siedzibie Dyrekcji do dnia 30.03.2011 r.

Informacja o wykazie nieruchomości do najmu i dzierżawy w ŚPN 2011 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy