Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

OP.222.22.2018.RMA

Bodzentyn, dnia 29-05-2018 r.

Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg na dzierżawę gruntów rolnych pt.   ,,Wola Szczygiełkowa” o pow. 1,62 ha położona na działce nr 734w gminie Bodzentyn, obręb Wola Szczygiełkowa zakończył się wynikiem negatywnym. Do przetargu nieograniczonego – licytacji ustnej, wyznaczonej na dzień 29-05-2018 r. na godzinę 1100   nie przystąpił żaden uczestnik. Wywoławcza cena opłaty za dzierżawę gruntu rolnego wynosiła 1080,16 zł.

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg na   dzierżawę   gruntów rolnych pt.   ,,Bodzentyn” o pow. 3,10 ha położonych na działkach nr 2181 i 2467 w gminie Bodzentyn, obręb Bodzentyn zakończył się wynikiem negatywnym. Do przetargu nieograniczonego- licytacji ustnej, wyznaczonej na   dzień 29-05-2018 r. na godzinę 1100   nie przystąpił żaden uczestnik. Wywoławcza cena opłaty za dzierżawę gruntu rolnego wynosiła 2205,85 zł.

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg na   dzierżawę   gruntów rolnych pt.   ,,Wzorki-Grabowa” o pow. 4,11 ha położonych na działce nr 4336/3 w gminie Bodzentyn, obręb Celiny-Podgórze zakończył się wynikiem pozytywnym. Do przetargu nieograniczonego – licytacji ustnej, wyznaczonej na   dzień 30.03.2018 r. na godzinę 1100   dopuszczony został jeden uczestnik. Wywoławcza cena opłaty za dzierżawę gruntu rolnego wynosiła   2833,45 zł. Uczestnik przetargu Pan Wojciech Juchnowski zaproponował najwyższą cenę rocznego czynszu dzierżawy w wysokości 2861,78 zł, a wysokość ta została trzykrotnie wywołana po ustaniu zgłoszenia. Przetarg wygrał Pan Wojciech Juchnowski.

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego

dr inż. Jan ReklewskiSkan inf.