NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA PARKU NARODOWEGO

NABÓR NA STANOWISKO
DYREKTORA PARKU NARODOWEGO

W związku z zamiarem przejścia na emeryturę obecnego dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego, na podstawie art. 8c ust. 7 Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 839), Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko

DYREKTORA WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO (sygn: K/PN/1/17)

Ogłoszenie o konkursie