Nabór na stanowisko specjalisty ds. inwestycji i remontów

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na stanowisko
Specjalisty ds. inwestycji i remontów w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Warunki zatrudnienia: pełny wymiar czasu pracy na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

  1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
  • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • Wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa;
  • Znajomość procedur realizacji inwestycji budowlanych;
  • Prawo jazdy kategorii B.

Pełna treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


2020-07-10

Ogłoszenie o wyniku naboru

Powiązane: