Najem pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Świętym Krzyżu – informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu

                 Świętokrzyski PN z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg ustny na 10 – letni najem pomieszczeń o pow. 276,53 m2, zlokalizowanych na I piętrze budynku Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ w przetargu ustnym – licytacji, której termin wyznaczony był na dzień 21 marca 2013 r. na godzinę 11 00 jedyny uczestnik przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. Cena wywoławcza rocznej opłaty z tytułu dzierżawy wynosiła 30.000,00 zł netto (bez podatku VAT).

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski 

Pełna treść dokumentu

Powiązane: