Najem trzech pomieszczeń gospodarczych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM  USTNYM NA NAJEM TRZECH POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI  BODZENTYN,  UL. SUCHEDNIOWSKA 4A.

 Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja publiczna)

Przedmiot przetargu

  1. Przedmiotem przetargu jest najem trzech pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych w budynku garażowo – warsztatowym w miejscowości 26-010 Bodzentyn, ul Suchedniowska 4A na działce nr 688/8 gmina Bodzentyn, obręb Bodzentyn. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 1H/00030842/6.
  2. Oferowane do wynajmu pomieszczenia gospodarcze znajdują się w budynku garażowo-warsztatowym w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4A. Dojazd do budynku zapewniony jest drogą wewnątrzzakładową.
  3. Pomieszczenia zlokalizowane szeregowo w budynku garażowo – warsztatowym wybudowanym w technologii murowanej. Dach w formie stropodachu dwuspadowego z płyt żelbetowych korytkowych, nie ocieplony, w stanie technicznym średnim. Świetlik dachowy konstrukcji murowanej pustakami szklanymi – w stanie technicznym średnim. Na elementach są małe uszkodzenia i ubytki. Pokrycie dachowe z papy asfaltowej w średnim stanie technicznym.

Pomieszczenie nr 1 – powierzchnia 15,6m2. Posadzka betonowa złuszczona, częściowo  spękana. Ściany i sufit pokryte tynkiem cementowo-wapiennym w stanie średnim z występującymi uszkodzeniami i ubytkami. Ściany malowane – stan powłok średni występują odspojenia, zabrudzenia i złuszczenia farby.

Pomieszczenie nr 6 – powierzchnia 66,5 m2. Podłoga drewniana z desek w stanie średnim, występują niewielkie uszkodzenia i ubytki.  Ściany i sufit pokryte tynkiem cementowo – wapiennym w stanie średnim z występującymi uszkodzeniami i ubytkami Instalacja elektryczna w stanie średnim.

Pomieszczenie nr 10 – powierzchnia 15,6m2. Posadzka betonowa złuszczona, częściowo  spękana. Ściany i sufit pokryte tynkiem cementowo-wapiennym w stanie średnim z występującymi uszkodzeniami i ubytkami. Ściany malowane – stan powłok średni występują odspojenia, zabrudzenia i złuszczenia farby.

Ogłoszenie

Załącznik

Zał. nr 1 – Regulamin przetargu

Zał. Nr 2 – Klauzula RODO

Zał. Nr 3 – Wzór umowy


2022-06-09

Informacja o wyniku przetargu

Powiązane: