Odstąpienie od przetargu na wynajem osady służbowej – Psary Podłazy

OGŁOSZENIE

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że na podstawie § 2.3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe odstępuje od przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 27 marca 2014 roku:

Na 5 letni najem osady służbowej składającej się z budynku mieszkalnego o pow. 43,40 m2, dwóch budynków gospodarczych o pow. 104 m2 z prawem korzystania z podwórza o pow. 0,17 ha na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 522/1 wyłącznie na cele mieszkalne.

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Powiązane: >