Odstąpienie od przetargu nieograniczonego ustnego na dzierżawę placu handlowego na Wzgórzu Święty Krzyż

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu nieograniczonym ustnym na dzierżawę miejsc handlowych na Wzgórzu Święty Krzyż w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2018 roku do prowadzenia drobnej działalności handlowej.

Zgodnie z 5 2 ust.3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz. U. z 2012 roku poz. 868) Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie odstępuje od przeprowadzenia publicznego przetargu nieograniczonego ustnego na dzierżawę miejsc handlowych na Wzgórzu Święty Krzyż , który miał się odbyć w dniu 13 lutego 2018 roku.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: