Ogłoszenie

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że na podstawie § 2.3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe odstępuje od przeprowadzenia drugich ustnych przetargów nieograniczonych ogłoszonych w dniu 04.07.2013 roku:

  • na najem lokalu Świętokrzyskiego Parku Narodowego na cele biurowe położonego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4.
  • na najem pomieszczeń  o  pow. 276,53 m 2,  zlokalizowanych na I piętrze budynku Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu – na prowadzenie działalności gospodarczej  związanej z obsługą ruchu turystycznego – działalność biurowa lub wystawiennicza, ewentualnie na cele kultu religijnego.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski.

Powiązane: