Ogłoszenie o aukcji publicznej sprzedaży Mikrociągnika z osprzętem

OGŁOSZENIE O – AUKCJI PUBLICZNEJ SPRZEDAŻY MIKROCIĄGNIKA Z OSPRZĘTEM

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego ogłasza  przetarg publiczny w formie aukcji publicznej na sprzedaż mikrociągnika marki Agrostroj Mini-070 z osprzętem na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021  r. poz.1933 ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998)

Nazwa jednostki organizującej aukcję:

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, ul Suchedniowska 4 , 26-010 Bodzentyn

Numer telefonu : 41 3115106

Przedmiot aukcji:

Przedmiotem aukcji jest mikrociągnik z osprzętem:
Marka: Agrostroj,
Model: Mini-070,
Rok produkcji: 1999,
|Nr rejestracyjny: brak,
VIN 4195.

Cena wywoławcza –  2 700 zł (brutto)

Wadium – 270 zł

Szczegółowy opis przedmiotu aukcji znajduje się w załączniku nr 1

Ogłoszenie

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu aukcji

Zdjęcia


2022-10-13

Informacja o wyniku

Powiązane: