Ogłoszenie o aukcji publicznej sprzedaży samochodu marki Suzuki Jimny 1,3

OGŁOSZENIE  O  AUKCJI PUBLICZNEJ SPRZEDAŻY SAMOCHODU MARKI SUZUKI JIMNY 1,3

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego ogłasza  przetarg publiczny w formie aukcji publicznej na sprzedaż samochodu marki Suzuki Jimny 1,3 na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021  r. poz.1933 ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998)

Nazwa jednostki organizującej aukcję:

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, ul Suchedniowska 4 , 26-010 Bodzentyn

Numer telefonu : 41 3115106

Przedmiot aukcji:

Przedmiotem aukcji jest samochód:
Marka: Suzuki,
Model: Jimny 1.3,
Rok produkcji: 2005,
Nr rejestracyjny: TKI 4F07,
VIN JSAFJB43V00300203.

Cena wywoławcza –  8 000 zł (brutto)

Wadium – 800 zł

Szczegółowy opis przedmiotu aukcji znajduje się w załączniku nr 1

Ogłoszenie

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu aukcji

Zdjęcia


2022-10-13

Informacja o wyniku

Powiązane: ,