Ogłoszenie o aukcji publicznej sprzedaży samochodu marki SUZUKI JIMNY

OGŁOSZENIE O AUKCJI PUBLICZNEJ SPRZEDAŻY SAMOCHODU MARKI SUZUKI JIMNY

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego ogłasza  przetarg publiczny w formie aukcji publicznej na sprzedaż samochodu marki Suzuki Jimny na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2023  r. poz. 973) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2303)

Przedmiot aukcji:

Przedmiotem aukcji jest samochód:

Marka: Suzuki,
Model: Jimny,
Rok produkcji: 2007,
Nr rejestracyjny: TKI 1EJ2,
VIN JSAFJB43V00342018.

Cena wywoławcza –  12 300,00 zł (brutto)

Wadium – 1 230,00 zł

Szczegółowy opis przedmiotu aukcji znajduje się w załączniku nr 1

Ogłoszenie

Załączniku nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu aukcji

Powiązane: ,