Ogłoszenie o aukcji publicznej – sprzedaży samochodu marki TOYOTA HILUX

OGŁOSZENIE  O  AUKCJI PUBLICZNEJ SPRZEDAŻY SAMOCHODU MARKI TOYOTA HILUX

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego ogłasza  przetarg publiczny w formie aukcji publicznej na sprzedaż samochodu marki Toyota Hilux na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2023  r. poz. 973) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2303)

Przedmiot aukcji:

Przedmiotem aukcji jest samochód:

Marka: Toyota,
Model: Hilux,
Rok produkcji: 1998,
Nr rejestracyjny: TKI GY90,
VIN JT133LNG800007863.

Cena wywoławcza –  6 000,00 zł (brutto)
Wadium – 600,00 zł

Szczegółowy opis przedmiotu aukcji znajduje się w załączniku nr 1

Ogłoszenie

Załączniku nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu aukcji

 

Powiązane: ,