Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627) oraz na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 839), Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko:
DYREKTORA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO (sygn: K/PN/1/13)

Ogłoszenie o konkursie Świętokrzyski PN sierpień 2013