Ogłoszenie o przetargu na najem trzech pomieszczeń gospodarczych położonych w miejscowości Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4A

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na najem trzech pomieszczeń gospodarczych położonych w miejscowości  Bodzentyn,  ul. Suchedniowska 4A.

Organizator przetargu: Świętokrzyski Park Narodowy zwany dalej ŚPN

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4

NIP 657 29 05 857

REGON 260571899

Tel. 41 31 15 106

Fax 41 31 15 106

e-mail: dyrekcja@swietkrzyskipn.org.pl

adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

  1. Przedmiot przetargu:
  2. Przedmiotem przetargu jest najem trzech pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych
    w budynku garażowo – warsztatowym w miejscowości 26-010 Bodzentyn, ul Suchedniowska 4A na działce nr 688/8 gmina Bodzentyn, obręb Bodzentyn. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 1H/00030842/6.
  3. Oferowane do wynajmu pomieszczenia gospodarcze znajdują się w budynku
    garażowo-warsztatowym w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4A. Dojazd do budynku zapewniony jest drogą wewnątrzzakładową.
  4. Pomieszczenia zlokalizowane szeregowo w budynku garażowo – warsztatowym wybudowanym w technologii murowanej. Dach w formie stropodachu dwuspadowego z płyt żelbetowych korytkowych, nie ocieplony, w stanie technicznym średnim. Świetlik dachowy konstrukcji murowanej pustakami szklanymi – w stanie technicznym średnim. Na elementach są małe uszkodzenia i ubytki. Pokrycie dachowe z papy asfaltowej w średnim stanie technicznym.

Pomieszczenie nr 1 – powierzchnia 15,6m2. Posadzka betonowa złuszczona, częściowo  spękana. Ściany i sufit pokryte tynkiem cementowo-wapiennym w stanie średnim z występującymi uszkodzeniami i ubytkami. Ściany malowane – stan powłok średni występują odspojenia, zabrudzenia i złuszczenia farby.

Pomieszczenie nr 6 – powierzchnia 66,5 m2. Podłoga drewniana z desek w stanie średnim, występują niewielkie uszkodzenia i ubytki.  Ściany i sufit pokryte tynkiem cementowo-wapiennym w stanie średnim z występującymi uszkodzeniami i ubytkami.  Instalacja elektryczna w stanie średnim.

Pomieszczenie nr 10 – powierzchnia 15,6m2. Posadzka betonowa złuszczona, częściowo  spękana. Ściany i sufit pokryte tynkiem cementowo-wapiennym w stanie średnim z występującymi uszkodzeniami i ubytkami. Ściany malowane – stan powłok średni występują odspojenia, zabrudzenia i złuszczenia farby.

Ogłoszenie

Regulamin

Wzór umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do przetargu i licytacji ustnej


2020-05-22

Ogłoszenie o wyniku przetargu

 

Powiązane: