Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na najem lokalu mieszkalnego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4A stanowiącego własność Świętokrzyskiego Park Narodowego

Forma przetargu:

Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja publiczna)

 

Przedmiot przetargu

Lokal mieszkalny usytuowany na parterze, o pow. użytkowej 46,90 m2 składający się z 1 pokoju, kuchni oraz łazienki wraz z przynależnym pomieszczeniem przeznaczonym na skład opału, znajdującym się w przyziemiu budynku o powierzchni 7,60 m2. Przedmiot najmu położony w Bodzentynie, przy ul. Suchedniowskiej 4A na działce nr 688/9 gmina Bodzentyn, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr KI 1H/00030842/06 przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych.

Okres najmu: począwszy od dnia podpisania umowy najmu do 20.09.2026 roku.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie,
w sali konferencyjnej  nr 5 (parter) w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 w dniu 01.09.2023 roku  o godz. 9.00, będzie miał charakter ustny nieograniczony (licytacja publiczna).

Szczegółowe warunki udziału w przetargu w dokumentach poniżej:

Ogłoszenie o przetargu

Zał. nr 1 – Regulamin

Zał. nr 2 – Wzór umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


2023-09-01

Informacja o wyniku przetargu

Powiązane: