Ogłoszenie o sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu lub darowiźnie zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego

OGŁOSZENIE

o sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu lub darowiźnie zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 — Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego

Załącznik nr 2 — Wniosek o sprzedaż składnika majątku ruchomego

Załącznik nr 3 — Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego

Załącznik nr 4 — Wniosek o dokonanie darowizny składników majątku ruchomego

Powiązane: