Uchylenie wykazu nieruchomności przeznaczonych do dzierżawy

Świętokrzyski Park Narodowy w całości uchyla wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2011 roku dotyczący nieruchomości położonej w Gminie Nowa Słupia, Obręb Nowa Słupia oznaczonej  Nr ewidencyjnym 2039

 Szczegółowa informacja  zostanie wywieszona  w dniu  6 grudnia  2011 roku  w siedzibie Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4

Całość dokumentu AG-221-2-11

 

Informacja o wykazie nieruchomości do najmu i dzierżawy w ŚPN 2011 roku

Informuje się, że wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy w roku 2011 w Świętokrzyskim Parku Narodowym wraz z obowiązującymi informacjami zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz 651) zostanie wywieszony w dn. 28 lutego 2011 r. w siedzibie Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4.

Podania o najem lub dzierżawę nieruchomości wymienionych w wykazie, należy składać w siedzibie Dyrekcji do dnia 30.03.2011 r.

Informacja o wykazie nieruchomości do najmu i dzierżawy w ŚPN 2011 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Zbędne i zużyte środki trwałe i składniki majątku ruchomego

Świętokrzyski Park Narodowy
Ul. Suchedniowska 4
26-010 Bodzentyn

 

Stosownie do § 5.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz.U. Nr 191 poz. 1957) Świętokrzyski Park Narodowy i Gospodarstwo Pomocnicze przy ŚPN informuje, że posiada na stanie zużyte składniki majątku ruchowego.
Propozycje pisemne lub drogą elektroniczną  dotyczące  nieodpłatnego przejęcia poszczególnych   środków trwałych i  składników majątku ruchomego  można składać  do dnia 6 października 2009 roku  do godz. 15.00 na adres: Świętokrzyski Park Narodowy ul. Suchednowska 4 , 26-010 Bodzentyn.
O Przekazaniu majątku zdecyduje kolejność nadesłanych ofert.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie uzyskać można pod numerem telefonu 041 31 15 106 w godzinach 8:00 – 15:00.

likwidacja – zestawienie 2009