Przetarg na dzierżawę 15 miejsc handlowych na wzgórzu Św. Krzyż – ogłoszenie o wyniku

Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że w dniu 22 marca 2019 roku w budynku Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 odbył się przetarg nieograniczony ustny (licytacja publiczna) na dzierżawę 15 (piętnastu) miejsc handlowych o powierzchni dzierżawionej 4 m2 każde. Miejsca oznaczone cyfrą 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, znajdują się na działce 2039/4  przy drodze powiatowej na wzgórzu ŚWIĘTY KRZYŻ. Okres dzierżawy rozpoczyna się dnia 01 kwietnia 2019 roku i trwa do 31 października 2019 roku. Nieruchomość  położona jest  na wzgórzu SW. Krzyż, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej relacji Huta Szklana – ŚW. Krzyż przy tzw. „małym rondzie”, obręb Nowa Słupia gmina Nowa Słupia, pod adresem geodezyjnym:  Województwo: świętokrzyskie, Powiat : kielecki, Jednostka ewidencyjna: 260413_2 Nowa Słupia, Obręb: 0010 NOWA SŁUPIA   Nr działki: 2039/4 dla której prowadzona jest księga wieczysta, przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI10/00045301/7.

Do udziału w postępowaniu przetargowym – licytacji ustnej, dopuszczonych zostało 5 (pięcioro) uczestników :

– Pani Lucyna Brożyna

– Pan Jan Andrzej Sala

– Pani Dominika Pawlik Lipińska

– Pani Renata Tablica

– Pan Michał Róg

Wywoławcza wysokość czynszu z tytułu dzierżawy jednego miejsca handlowego wynosiła 3000 zł netto. W przetargu ustnym nieograniczonym z tytułu dzierżawy  miejsca handlowego o nr 1 najwyższą cenę 3030 złotych  czynszu netto zaproponował Pan Jan Andrzej Sala. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe i stosownie do § 4.1.8 przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny opłat z tytułu najmu nieruchomości. Uczestnik przetargu Pan Jan Andrzej Sala zaproponowała jedno postąpienie powyżej ceny  opłat, a wysokość ta została trzykrotnie wywołana po ustaniu zgłoszenia.

Przetarg na miejsce oznaczone nr 1 wygrał Pan Jan Andrzej Sala .

W przetargu ustnym nieograniczonym z tytułu dzierżawy  miejsca handlowego o nr 2 najwyższą cenę 3030 złotych  czynszu netto zaproponował Pan Jan Andrzej Sala. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe i stosownie do § 4.1.8 rozporządzenia, przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny opłat z tytułu najmu nieruchomości. Uczestnik przetargu Pan Jan Andrzej Sala zaproponowała jedno postąpienie powyżej ceny  opłat, a wysokość ta została trzykrotnie wywołana po ustaniu zgłoszenia.

Przetarg na miejsce oznaczone nr 2 wygrał Pan Jan Andrzej Sala .

Wywoławcza wysokość czynszu z tytułu dzierżawy jednego miejsca handlowego wynosiła 3000 zł netto. W przetargu ustnym nieograniczonym z tytułu dzierżawy  miejsca handlowego o nr 3 najwyższą cenę 3030 złotych  czynszu netto zaproponowała Pani Lucyna Brożyna . Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe i stosownie do § 4.1.8 rozporządzenia, przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny opłat z tytułu najmu nieruchomości. Uczestnik przetargu Pani Lucyna Brożyna zaproponowała jedno postąpienie powyżej ceny  opłat, a wysokość ta została trzykrotnie wywołana po ustaniu zgłoszenia.

Przetarg na miejsce oznaczone nr 3 wygrała Pani Lucyna Brożyna.

Wywoławcza wysokość czynszu z tytułu dzierżawy jednego miejsca handlowego wynosiła 3000 zł netto. W przetargu ustnym nieograniczonym z tytułu dzierżawy  miejsca handlowego o nr 4 najwyższą cenę 3030 złotych  czynszu netto zaproponowała Pani Lucyna Brożyna . Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe i stosownie do § 4.1.8 rozporządzenia, przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny opłat z tytułu najmu nieruchomości. Uczestnik przetargu Pani Lucyna Brożyna zaproponowała jedno postąpienie powyżej ceny  opłat, a wysokość ta została trzykrotnie wywołana po ustaniu zgłoszenia.

Przetarg na miejsce oznaczone nr 4 wygrała Pani Lucyna Brożyna.

Wywoławcza wysokość czynszu z tytułu dzierżawy jednego miejsca handlowego wynosiła 3000 zł netto. W przetargu ustnym nieograniczonym z tytułu dzierżawy  miejsca handlowego o nr 5 najwyższą cenę 3060 złotych  czynszu netto zaproponował Pan Michał Róg. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe i stosownie do § 4.1.8 rozporządzenia, przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny  opłat z tytułu najmu nieruchomości. Uczestnik przetargu Pan Michał Róg zaproponowała dwa postąpienia powyżej ceny  opłat, a wysokość ta została trzykrotnie wywołana po ustaniu zgłoszenia.

Przetarg na miejsce oznaczone nr 5 wygrał Pan Michał Róg.

Wywoławcza wysokość czynszu z tytułu dzierżawy jednego miejsca handlowego wynosiła 3000 zł netto. W przetargu ustnym nieograniczonym z tytułu dzierżawy  miejsca handlowego o nr 6 najwyższą cenę 3030 złotych rocznego czynszu netto zaproponowała Pani Dominika Pawlik Lipińska. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe i stosownie do § 4.1.8  rozporządzenia, przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny opłat z tytułu najmu nieruchomości. Uczestnik przetargu Pani Dominika Pawlik Lipińska  zaproponowała jedno postąpienie powyżej ceny  opłat, a wysokość ta została trzykrotnie wywołana po ustaniu zgłoszenia.

Przetarg na miejsce oznaczone nr 6 wygrała Pani Dominika Pawlik Lipińska.

Wywoławcza wysokość czynszu z tytułu dzierżawy jednego miejsca handlowego wynosiła 3000 zł netto. W przetargu ustnym nieograniczonym z tytułu dzierżawy  miejsca handlowego o nr 7 najwyższą cenę 3030 złotych rocznego czynszu netto zaproponowała Pani Jan Renata Tablica. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe i stosownie do § 4.1.8 rozporządzenia, przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny opłat z tytułu najmu nieruchomości. Uczestnik przetargu Pani Jan Renata Tablica zaproponowała jedno postąpienie powyżej ceny opłat, a wysokość ta została trzykrotnie wywołana po ustaniu zgłoszenia.

Przetarg na miejsce oznaczone nr 7 wygrała Pani Renata Tablica.

Miejsca oznaczone numerami od 8 do numeru 15 pomimo wywołania nie były licytowane.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: