Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych – informacja o wyniku

Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg na dzierżawę gruntów rolnych pt. ,,Baszowice” o pow. 4,70 ha położonych na działkach nr 313 i 332 w gminie Nowa Słupia, obręb Baszowice zakończył się wynikiem negatywnym Do przetargu ustnego licytacji wyznaczonej na dzień 26-11- 2014 r. na godzinę 1100 nie zgłosił się żaden uczestnik na otwarcie licytacji w wyznaczonym terminie.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy rocznej wynosiła 946,00 złotych (słownie dziewięćset czterdzieści sześć złotych)

Z poważaniem:
Z-ca dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Pełna treść dokumentu

Powiązane: