Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych – informacja o wyniku

Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg  na  dzierżawę   gruntów  rolnych pt.  ,,Łąka ” o pow. 3,00 ha położonych na działce nr 1289/1 w gminie Bodzentyn, obręb Leśna Stara Wieś zakończył się wynikiem pozytywnym.  Do przetargu ustnego licytacji  wyznaczonej  na  dzień  21 maja 2014  r. na godzinę 1100   przystąpiło  troje uczestników.  Wywoławcza  cena  opłaty za dzierżawę gruntu rolnego wynosiła  312,00 zł.  Wylicytowana cena za dzierżawę gruntu rolnego wyniosła 500,00 złotych.

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg  na  dzierżawę   gruntów  rolnych pt.  ,,Psary Podłazy” o pow. 2,28 ha położonych na działce nr 522/2 w gminie Bodzentyn, obręb Psary Kąty  zakończył się wynikiem pozytywnym. Do przetargu ustnego licytacji  wyznaczonej  na  dzień  21 maja 2014 r. na godzinę 1100   przystąpił  jeden  uczestnik. Wywoławcza  cena opłaty za dzierżawę gruntu rolnego wynosiła  126,00 zł.  Wylicytowana cena za dzierżawę gruntu rolnego wyniosła 128,00 złotych.

 Z poważaniem:
Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Powiązane: