Przetarg na dzierżawę parkingu o pow. 1529m2 – ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie  informuje, że przetarg nieograniczony (licytacja ustna) na dzierżawę parkingu  o pow. 1529 m2 w sezonie turystycznym 2014 roku położonego w Nowej Słupi  na działce oznaczonej nr ewidencyjnym  1193/1   dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim  prowadzi księgę wieczystą  nr KI 10/00046558/0   wyznaczony na dzień  20 maja 2014 roku  na godz. 11.00  w siedzibie ŚPN  w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej  4, zakończył się wynikiem negatywnym  – do przetargu nie przystąpił  żaden uczestnik.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy za cały okres  wynosiła 9 000,00 złotych (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż.  Piotr Szafraniec

Powiązane: