PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY NA DZIERŻAWĘ MASZTU METALOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DACHU BUDYNKU MUZEUM NA ŚWIĘTYM KRZYŻU – unieważnienie

OGŁOSZENIE

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie informuje, że przetarg nieograniczony (licytacja ustna) na dzierżawę masztu metalowego zlokalizowanego na dachu budynku Muzeum na Świętym Krzyżu i dwa metry kwadratowe powierzchni strychu – dla zabudowy urządzeń sterujących służących do transmisji sygnału internetowego na nieruchomości położonej na Wzgórzu Święty Krzyż, na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 2039   dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi księgę wieczystą nr KI 10/00045301/7  wyznaczony na dzień 12 maja 2015 roku na godz. 11.00 w siedzibie ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4, zakończył się wynikiem negatywnym – do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy za rok wynosiła 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych).

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Powiązane: