Sprzedaż samochodów

 OGŁOSZENIE

Świętokrzyski Park Narodowy w Bodzentynie
ul. Suchedniowska 4 tel/fax 041 31 15 106

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Astra rok produkcji 1996 roku o przebiegu 222 191 km i nr rejestracyjnym TKI 4L67 i samochodu ciężarowego Polonez Truck rok produkcji 1995 roku o przebiegu 206 669 km i nr rejestracyjnym TKI GY91

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 maja 2012 roku o godz. 10.00 w siedzibie Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie

Przystępujący do pisemnego przetargu nieograniczonego ma obowiązek obejrzeć samochód w dniach roboczych poprzedzających dzień otwarcia ofert w godz. od 8.00 do 14.00 w siedzibie Dyrekcji ŚPN. .

Przystępujący do przetargu wpłacają wadium w wysokości 320 złotych dla samochodu Opel Astra i 115 złotych dla samochodu Polonez Truck oraz składają pisemne oświadczenia, że zapoznali się ze stanem technicznym pojazdu

Wadium należy wpłacić w kasie ŚPN najpóźniej do godz. 9.30 dnia 30 maja 2012 roku .Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

Cena wywoławcza wynosi 3 200 złotych brutto dla sam. Opel Astra.

(słownie: trzy tysiące dwieście złotych).

Cena wywoławcza wynosi 1 150 złotych brutto dla sam. Polonez Truck.

(słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych)

Wydanie samochodów nastąpi po zapłaceniu ceny nabycia.

Sprzedaż samochodów – pełna treść ogłoszenia


Bodzentyn, 13.06.2012

 AG-241-10/12

 

Unieważnienie przetargu

 OGŁOSZENIE

             Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie  unieważnia  pierwsze postępowanie  na sprzedaż wycofanych  z użytkowania  dwóch samochodów.

  1. Samochodu osobowego  marki Opel Astra  o nr rej. TKI 4L67
  2. Samochodu ciężarowego  Polonez Truck o nr rej. TKI GY91

W trybie przetargu nieograniczonego z powodu braku ofert zakupu.

 

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Mgr inż. Wojciech Świątkowski

Unieważnienie przetargu AG-241-10/12