Uchylenie wykazu nieruchomności przeznaczonych do dzierżawy

Świętokrzyski Park Narodowy w całości uchyla wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2011 roku dotyczący nieruchomości położonej w Gminie Nowa Słupia, Obręb Nowa Słupia oznaczonej  Nr ewidencyjnym 2039

 Szczegółowa informacja  zostanie wywieszona  w dniu  6 grudnia  2011 roku  w siedzibie Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4

Całość dokumentu AG-221-2-11