Wynajem budynku mieszkalnego ŚPN z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe – informacja o wyniku przetargu

Bodzentyn,18.10.2016 roku

Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że w dniu 18 października   2016 roku  w budynku Dyrekcji ŚPN  w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 odbył się  przetarg nieograniczony ustny (licytacja publiczna)  na 5 letni wynajem osady służbowej .

Oferowana do wynajmu osada służbowa  położona jest w Baszowicach,  składa się z: budynku mieszkalnego o pow. 70,28 m2  usytuowanego  w Baszowicach 48
budynku gospodarczego o pow. 95,60  usytuowanego   w   Baszowicach 48
z prawem korzystania z podwórza o powierzchni  0,14 ha.

Budynki  znajdują się na działce   nr 332 gmina  Nowa Słupia , obręb Baszowice, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 10/00045299/9

Do udziału w postępowaniu przetargowym  – licytacji ustnej  dopuszczony został  jeden uczestnik –   Pan Jakub Waszak zamieszkały  w Zachełmiu gmina Zagnańsk

Wywoławcza wysokość czynszu rocznego z tytułu najmu budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego i z prawem korzystania z podwórza  wynosiła     3 273,00 złotych  netto.

W przetargu ustnym nieograniczonym z tytułu najmu   budynku mieszkalnego   o powierzchni 70,28  m2 i budynku gospodarczego o pow. 95,60 m2  z prawem z korzystania z podwórza o pow. 0,14 ha uzyskano najwyższą  cenę  3.306,00 złotych  rocznego czynszu netto.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 20 lipca 2012 roku  w sprawie przetargów oraz rokowań  na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe  i stosownie do  § 4.1.8  przetarg jest ważny  bez względu na liczbę  jego uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik przetargu  zaoferował  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny rocznych opłat  z tytułu najmu nieruchomości.

Uczestnik przetargu Pan Jakub Waszak zaproponował   jedno postąpienie  powyżej ceny rocznych opłat, a wysokość  ta  została trzykrotnie wywołana po ustaniu zgłoszenia.

Przetarg wygrał Pan Jakub Waszak

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Informacja o wyniku przetargu

Powiązane: