Wynajem lokalu mieszkalnego w Św. Katarzynie, przy ul. Kieleckiej 5/3 – ogłoszenie o wyborze

Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że w dniu 27 marca   2018 roku  w budynku Dyrekcji ŚPN  w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 odbył się  przetarg nieograniczony ustny (licytacja publiczna)  na 5 letni wynajem lokalu mieszkalnego .

Oferowany do wynajmu lokal mieszkalny  usytuowany jest  w miejscowości  Święta Katarzyna przy ul. Kieleckiej 5/3.

Lokal mieszkalny składa się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza,  usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego  w Świętej Katarzynie przy ul. Kieleckiej 5/3    z prawem korzystania z podwórza o pow. 0,15 ha

 Lokal znajduje się na działce   nr 379/4  gmina  Bodzentyn, obręb Św. Katarzyna, dla którego prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 1H/00029537/5

Do udziału w postępowaniu przetargowym  – licytacji ustnej  dopuszczony zostało jeden uczestnik  –   Pan Łukasz Grzywna

Wywoławcza wysokość czynszu rocznego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego i z prawem korzystania z podwórza  wynosiła  2 474,00 złotych  netto.

W przetargu ustnym nieograniczonym z tytułu najmu   lokalu mieszkalnego   o powierzchni 52,20  m2 z prawem z korzystania z podwórza o pow. 0,15 ha uzyskano najwyższą  cenę  2 498,74 złotych  rocznego czynszu netto.

Uczestnik przetargu Pan Łukasz Grzywna  zaproponował  najwyższą cenę rocznych opłat w wysokości 2 498,74 zł,  a wysokość  ta  została trzykrotnie wywołana po ustaniu zgłoszenia.

Przetarg wygrał  Pan Łukasz Grzywna

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: