Zbędne i zużyte środki trwałe i składniki majątku ruchomego

Świętokrzyski Park Narodowy
Ul. Suchedniowska 4
26-010 Bodzentyn

 

Stosownie do § 5.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz.U. Nr 191 poz. 1957) Świętokrzyski Park Narodowy i Gospodarstwo Pomocnicze przy ŚPN informuje, że posiada na stanie zużyte składniki majątku ruchowego.
Propozycje pisemne lub drogą elektroniczną  dotyczące  nieodpłatnego przejęcia poszczególnych   środków trwałych i  składników majątku ruchomego  można składać  do dnia 6 października 2009 roku  do godz. 15.00 na adres: Świętokrzyski Park Narodowy ul. Suchednowska 4 , 26-010 Bodzentyn.
O Przekazaniu majątku zdecyduje kolejność nadesłanych ofert.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie uzyskać można pod numerem telefonu 041 31 15 106 w godzinach 8:00 – 15:00.

likwidacja – zestawienie 2009