Uwagi i wnioski do projektu Planu Ochrony ŚPN złożone w ramach opiniowania przez właściwe Rady Gmin

Uwag i wniosków do Projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku narodowego złożonych w ramach opiniowania przez właściwe Rady Gmin wraz ze sposobem ich rozpatrzenia