Sprzedaży drewna Chełmowa Góra W0 So – ogłoszenie o wyborze

Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Chełmowa Góra W0 So

OGŁOSZENIE

Chełmowa Góra W0 So

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

  1. Przedmiotem II pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny
    loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:

(więcej…)

Sprzedaż drewna – Chełmowa Góra W0 So – protokół z otwarcia ofert

Protokół otwarcia ofert

Sprzedaż drewna – Chełmowa Góra W0 So

OGŁOSZENIE

Chełmowa Góra W0 So

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

  1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:

Lp.

Lokalizacja

o.o. Chełmowa Góra

Rodzaj

Sortyment

Masa

(m3)

Cena wyjściowa

zł/netto

Wartość wyjściowa

zł/netto

1.

5c

So

WC01

27,98

172,59

4 829,07

2.

5c

So

WC02

48,92

205,46

10 051,10

3.

5c

So

WC03

2,15

236,99

509,53

4.

5c

So

WD1

12,38

129,82

1 607,17

5.

5c

So

WD2

3,43

143,13

490,94

Ogółem

x

x

94,86

x

17 487,81

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT. (więcej…)

Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania w planowanych zabiegach ochronnych i przeznaczonego do sprzedaży w 2018 roku

OP.641.9.2018.ŁP

Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania w planowanych zabiegach ochronnych i przeznaczonego do sprzedaży w 2018 roku
w Świętokrzyskim Parku Narodowym

według poniższej specyfikacji

 

Szacunkowa ilość drewna przewidziana do pozyskania i przeznaczona do sprzedaży
w 2018 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym
Sortymenty / gatunkiMasa grubizny w (m3)
Drewno wielkowymiarowe W0Gatunki iglaste1 600,00
Gatunki liściaste0
Razem1 600,00
Drewno średniowymiarowe                 S10Gatunki iglaste39,00
Gatunki liściaste0
Razem39,00
Drewno średniowymiarowe                 S2Gatunki iglaste56,00
Gatunki liściaste0
Razem56,00
Drewno średniowymiarowe                     S4Gatunki iglaste424,00
Gatunki liściaste0
Razem424,00
Łączna ilość grubizny w ( m3 )2 119,00

 

Protokół nr D-1/2018 otwarcia ofert – Obwodu Ochronnego Chełmowa Góra WO So

Protokół nr D-1/2018 otwarcia ofert w dniu 09-01-2018 II pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym z Obwodu Ochronnego Chełmowa Góra WO So