Sprzedaż drewna

OGŁOSZENIE

Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym

1. Przedmiotem  pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:

 

 

LpLokalizacjaO.O. PodgórzeRodzajSortymentMasa m3Cena wyjściowanettoWartość wyjściowanetto

1

63c,d,f,29d,j,n 28d, 27b,c,d,

So

WCO 1

13,39

259,20

3470,69

2

63c,d,f,29d,j,n 28d, 27b,c,d

So

WCO 2

81,85

309,60

25340,76

3

63c,d,f,29d,j,n 28d, 27b,c,d

So

WCO 3

48,53

347,40

16859,32

4

63c,d,f,29d,j,n 28d, 27b,c,d

So

WD 1

1,54

172,80

266,11

5

63c,d,f,29d,j,n 28d, 27b,c,d

So

WD 2

10,46

188,10

1967,53

6

63c,d,f,29d,j,n 28d, 27b,c,d

So

WD 3

13,79

203,40

2804,89

Razem So

169,56

50709,30

1

63c,d,f,29d,j,n 28d, 27b,c,d

Jd

WCO 1

12,57

259,20

3258,14

2

63c,d,f,29d,j,n 28d, 27b,c,d

Jd

WCO 2

59,14

309,60

18309,74

3

63c,d,f,29d,j,n 28d, 27b,c,d

Jd

WCO 3

39,81

347,40

13829,99

4

63c,d,f,29d,j,n28d,27b,c,d

Jd

WD 1

5,27

172,80

910,66

5

63c,d,f,29d,j,n 28d, 27b,c,d

Jd

WD 2

13,86

188,10

2607,07

6

63c,d,f,29d,j,n 28d, 27b,c,d

Jd

WD 3

19,81

203,40

4029,35

Razem Jd

150,46

42944,95

OGÓŁEM

320,02

93654,25

 

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

2. Oferty na załączonym druku, (załącznik nr 1) należy składać w sekretariacie ŚPN w zaklejonych kopertach do dnia 03.10.2012 r. do godziny 1400 z dopiskiem „Oferta zakupu drewna”.

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz. 14:10 w dniu 03.10.2012 r. w dyrekcji ŚPN, pokój nr 5 w obecności przybyłych oferentów. Nieobecność oferentów nie wstrzymuje procedowania przetargowego.

4. Oferty zawierające oferowane ceny poniżej cen wyjściowych podlegają odrzuceniu.

5. Wartość zakupu jest sumą iloczynów oferowanej ceny wyjściowej netto, % przebicia ceny wyjściowej i masy sortymentu.

6. Specyfikacja kryteriów i ocena ofert

Oferowana cena                 – 100%

7. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
Przekazanie w ofercie informacji i oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane oprócz konsekwencji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkuje także prawem Parku do unieważnienia postępowania. wyboru nabywców.
8. Z Zarządzeniem nr 13/2012 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 31.01.2012 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym , w tym z Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym można zapoznać się w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4  26-010 Bodzentyn  lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl

Załączniki:
1. Wzór – oferta nabywcy.
2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego

mgr inż. Wojciech  Świątkowski

 

Pełna treść ogłoszenia

Now warstwa…