Informacja o szacunkowej ilości drewna do pozyskania w 2019 roku

Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania w planowanych zabiegach ochronnych i przeznaczonego do sprzedaży w 2019 roku
w Świętokrzyskim Parku Narodowym

według poniższej specyfikacji

Szacunkowa ilość drewna przewidziana do pozyskania i przeznaczona do sprzedaży
w 2019 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym
Sortymenty / gatunkiMasa grubizny w (m3)
Drewno wielkowymiarowe W0Gatunki iglaste3 009,00
Gatunki liściaste0
Razem3 009,00
Drewno średniowymiarowe                 S2Gatunki iglaste464,00
Gatunki liściaste0
Razem464,00
Drewno średniowymiarowe                     S4Gatunki iglaste872,00
Gatunki liściaste0
Razem872,00
Łączna ilość grubizny w ( m3 )4 345,00

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania w planowanych zabiegach ochronnych i przeznaczonego do sprzedaży w 2019 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Powiązane: