Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania i przeznaczonego do sprzedaży w 2016 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania i przeznaczonego do sprzedaży w 2016 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym według poniższej specyfikacji

Szacunkowa ilość drewna przewidziana do pozyskania i przeznaczona do sprzedaży
w 2016 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym
Sortymenty / gatunki Masa grubizny w (m3)
Drewno wielkowymiarowe W0 Dąb 0
Inne gatunki liściaste 0
Gatunki iglaste 376
Razem 376
Drewno średniowymiarowe S2 Dąb 63
Inne gatunki liściaste 15
Gatunki iglaste 27
Razem 105
Drewno średniowymiarowe S4 Dąb 124
Inne gatunki liściaste 50
Gatunki iglaste 154
Razem 328

Łączna ilość grubizny w ( m3 )

809

 

 

Powiązane: