Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania i przeznaczonego do sprzedaży w 2017 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania i przeznaczonego do sprzedaży w 2017 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym

według poniższej specyfikacji

 

Szacunkowa ilość drewna przewidziana do pozyskania i przeznaczona do sprzedaży
w 2017 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym
Sortymenty / gatunki Masa grubizny w (m3)
Drewno wielkowymiarowe W0 Dąb 0
Inne gatunki liściaste 0
Gatunki iglaste 597
Razem 597
Drewno średniowymiarowe S10 Dąb 0
Inne gatunki liściaste 0
Gatunki iglaste 75
Razem 75
Drewno średniowymiarowe S2 Dąb 0
Inne gatunki liściaste 0
Gatunki iglaste 128
Razem 128
Drewno średniowymiarowe S4 Dąb 5
Inne gatunki liściaste 40
Gatunki iglaste 290
Razem 335
Łączna ilość grubizny w ( m3 ) 1135

 

 

Powiązane: