Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania w planowanych zabiegach ochronnych i przeznaczonego do sprzedaży w 2018 roku

OP.641.9.2018.ŁP

Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania w planowanych zabiegach ochronnych i przeznaczonego do sprzedaży w 2018 roku
w Świętokrzyskim Parku Narodowym

według poniższej specyfikacji

 

Szacunkowa ilość drewna przewidziana do pozyskania i przeznaczona do sprzedaży
w 2018 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym
Sortymenty / gatunkiMasa grubizny w (m3)
Drewno wielkowymiarowe W0Gatunki iglaste1 600,00
Gatunki liściaste0
Razem1 600,00
Drewno średniowymiarowe                 S10Gatunki iglaste39,00
Gatunki liściaste0
Razem39,00
Drewno średniowymiarowe                 S2Gatunki iglaste56,00
Gatunki liściaste0
Razem56,00
Drewno średniowymiarowe                     S4Gatunki iglaste424,00
Gatunki liściaste0
Razem424,00
Łączna ilość grubizny w ( m3 )2 119,00

 

Powiązane: