Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania w planowanych zabiegach ochronnych i przeznaczonego do sprzedaży w 2018 roku

OP.641.9.2018.ŁP

Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania w planowanych zabiegach ochronnych i przeznaczonego do sprzedaży w 2018 roku
w Świętokrzyskim Parku Narodowym

według poniższej specyfikacji

 

Szacunkowa ilość drewna przewidziana do pozyskania i przeznaczona do sprzedaży
w 2018 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym
Sortymenty / gatunki Masa grubizny w (m3)
Drewno wielkowymiarowe W0 Gatunki iglaste 1 600,00
Gatunki liściaste 0
Razem 1 600,00
Drewno średniowymiarowe                 S10 Gatunki iglaste 39,00
Gatunki liściaste 0
Razem 39,00
Drewno średniowymiarowe                 S2 Gatunki iglaste 56,00
Gatunki liściaste 0
Razem 56,00
Drewno średniowymiarowe                     S4 Gatunki iglaste 424,00
Gatunki liściaste 0
Razem 424,00
Łączna ilość grubizny w ( m3 ) 2 119,00

 

Powiązane: