Ogłoszenie o sprzedaży detalicznej drewna db c. (dąb czerwony) grupy S

  1. Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza, że posiada do sprzedaży detalicznej drewno db c. (dąb czerwony) loco-skład (drewno na składnicy przejściowej) grupy S (drewno średniowymiarowe) w ilości 4,00 m3 według poniższej specyfikacji:
Lp

 

Lokalizacja Oddział gatunek sortyment długość (m) Masa wyjściowa

(m³)

Cena jednostkowa netto zł/m3 Cena jednostkowa brutto zł/m3
1. Bodzentyn składnica przejściowa dąb czerwony S2b (papierówka) 2,50 4,00 162,72 200,14

 

  1. Do podanej ceny należy doliczyć zryczałtowane koszty zrywki w wysokości 30 zł/m3 powiększone o obowiązujący podatek VAT.
  1. Z cennikiem detalicznym na surowiec drzewny –  Zarządzenie  Nr 8/2016 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 01 marca 2016 roku  w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego surowca drzewnego można się zapoznać  w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4,  26-010 Bodzentyn  lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl/zarzadzenia-dyrektora/
  2. Zasady sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym reguluje Zarządzenie nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.02.2013 r. z którym można zapoznać się w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl
  3. Telefon kontaktowy w sprawie sprzedaży – Leszek Sepioło 690098003
  1. Drewno do nabycia w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn

p.o.  Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Powiązane: